Chętnie odwiedzane Mykeny

Chętnie odwiedzane Mykeny

Do jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc w Grecji należą Mykeny. Prace wykopaliskowe w Mykenach rozpoczął Henryk Schliemann w 1876 roku. Podczas swoich prac archeologicznych znalazł olbrzymi skarb: wykonane ze szczerego złota diademy, krzyże i wawrzynowe liście. Znalazł także niezliczone ilości kobiecej biżuterii: ozdobione wspaniałymi ornamentami złote liście, klejnoty, które zdobiły wizerunki intyl, mątw i lwów, broszki i spinki, które służyły do upinania włosów. Henryk Schliemann znalazł także złote maski pośmiertne i napierśniki, którymi chroniono królewskie zwłoki przed zewnętrznymi wpływami. Wszystkie te wykonane ze złota przedmioty możemy dzisiaj obejrzeć w Muzeum Archeologicznym w Atenach. Skarby te znalazł Schliemann w grobach, w których zgodnie z legendą miały spoczywać zwłoki Agamemnona, Kasandry i Eurymedona, podstępnie zabitych przez Klitmenestrę i jej kochanka Egista. O wydarzeniach tych opowiada najsłynniejsza sztuka Ajschylosa „Oresteja”. Do pałacu w Mykenach prowadzi Lwia Brama. W Mykenach warto zobaczyć tak zwane skarbce, z których najsłynniejszym jest skarbiec Atreusza, który był ojcem Agamemnona, ruiny królewskiego pałacu i groby królewskie, w których Henryk Schliemann znalazł swój słynny złoty skarb. Mykeńskie ruiny budzą duże wrażenie na zwiedzających je turystach, a zwłaszcza pozostałości muru obronnego. Mykeny są pomnikiem światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.