Interesujący Rylski Monastyr

Interesujący Rylski Monastyr

Jednym z najbardziej znanych, jednym z najpiękniejszych i jednym z najciekawszych miejsc na terenie Bułgarii jest Rylski Monastyr. Monastyr położony jest w północno-zachodniej części gór Riła. Przez mieszkańców kraju uważany jest za narodową relikwię. Monastyr założył w X wieku pustelnik święty Iwan Rylski. Na przestrzeni wieków monastyr był wielokrotnie niszczony. W czasach bułgarskiego odrodzenia narodowego, a więc od XVIII aż do XIX wieku, stał się ważnym ośrodkiem, w którym rozwijała się bułgarska literatura oraz bułgarskie malarstwo. Mniej więcej z tego okresu pochodzi znany dziś wygląd monastyru. Pierwotny klasztor oddalony był od obecnej lokalizacji o około 4 km. W obecne miejsce został przeniesiony w XIV wieku przez władającego w okolicy feudalnego władcę imieniem Chrelio. Wzniósł on w tym miejscu najpierw wieżę obronną, a następnie niewielką cerkiew. Ostatnie piętro wieży przeznaczył na prywatną kaplicę, która ozdobiona jest przepięknymi freskami. Niestety, fresków tych nie można zobaczyć, gdyż kaplica nie jest udostępniona zwiedzającym. Pierwsza cerkiew została zburzona w XIX wieku. Pozostały po niej tron Chrelia, drzwi ołtarzowe oraz dwie ikony. Zdobienia zdobiące nową cerkiew wykonali najsłynniejsi artyści z okresu bułgarskiego odrodzenia narodowego. Zabudowania klasztorne zostały wzniesione na planie czworokąta, otacza je mur o wysokości 24 m i grubości 2 m. Nic więc dziwnego, że monastyr wygląda z zewnątrz jak twierdza.