Kopenhaga powinna być bardziej popularna wśród turystów