Kopenhaga przyciąga turystów tym, że nie jest tak popularna