O agorze ateńskiej

O agorze ateńskiej

Jeśli mówimy o słynnych greckich zabytkach z całą pewnością nie możemy zapomnieć o agorze, która znajduje się w Atenach. Jest to najsłynniejszy obiekt tego typu na terenie całej Grecji. Mówiąc o agorze trzeba rozpocząć o zdefiniowania tego pojęcia. Agora oznacza nic innego jak główny plac miasta w czasach starożytnych. To właśnie agora była miejscem, w którym koncentrowało się życie w czasach starożytności. Na agorze ateńskiej znajdował się szereg rozmaitych budynków. Można było tutaj znaleźć bibliotekę oraz liczne świątynie. Nie brakowało na niej także budynków, które określa się jako budowle użytku publicznego. Tym, co było najbardziej charakterystyczne dla agory ateńskiej były tak zwane stoa. Terminem tym określa się zadaszone kolumnady. Dzięki ich obecności życie na agorze ateńskiej nie musiało zamierać, kiedy nadchodził deszcz czy słońce było wyjątkowo palące. Agora ateńska została ulokowana u podnóża Akropolu, które jest bodajże najbardziej znanym wzgórzem na terenie całej Grecji. Obecnie opisuje się dwadzieścia budynków, które zostały ulokowane na ateńskiej agorze. Znalazły się więc tutaj sąd, mennica, Tolos, świątynia Hefajstosa, Ołtarz Dwunastu Bogów oraz Świątynia Afrodyty Urania. Są to oczywiście tylko przykłady budynków, które znajdowały się na ateńskiej agorze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że teren agory ateńskiej nie został jeszcze w całości przebadany przez archeologów.