Skalne cerkwie w Iwanowie

Skalne cerkwie w Iwanowie

Do niezwykłych zabytków Bułgarii należą skalne cerkwie w Iwanowie. Iwanowo to wieś położona 20 km od miasta Ruse. W skład tego niezwykłego zabytku sakralnego wchodzą wykute w skale cerkwie, klasztory i kaplice. Wszystkie te budowle wykuto w skałach nad brzegiem rzeki Rusenski Łom, na wysokości 32 m nad poziomem rzeki. W latach 1218 – 1235 został tam wykuty monastyr świętego Michała Archanioła na polecenie Joachima, który później został patriarchą Bułgarii. Przed powstaniem monastyru wykuto cerkiew Przemienienia Pańskiego. Skalne cerkwie w Iwanowie zawdzięczają swoją sławę przede wszystkim niezwykle realistycznym freskom, które do naszych czasów zachowały się we wnętrzach 5 cerkwi. Są one jednym z cenniejszych zabytków bułgarskiej sztuki okresu średniowiecza. Freski datowane są na XII i XIII wiek, jednak niezwykle swobodne przedstawianie na nich nagiego ludzkiego ciała przypomina raczej malarstwo wczesnego renesansu. Wizerunki postaci mają łagodne i pastelowe barwy. Wśród skalnych cerkwi w Iwanowie najlepiej zachowała się cerkiew Bogarodzicy. Ściany i oraz sufit tej świątyni zdobią freski przedstawiające sceny z męki Jezusa. Możemy więc obejrzeć scenę przedstawiającą Wjazd do Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę, zdradę Judasza, scenę zaparcia się świętego Piotra oraz scenę sądu Chrystusa przed Piłatem. Skalne cerkwie w Iwanowie są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.