Trzecie miasto Bułgarii

Trzecie miasto Bułgarii

Trzecim pod względem wielkości miastem Bułgarii jest Warna. Miasto położone jest nad brzegiem Zatoki Warneńskiej. Miasto jest jednym z bardziej znaczących miast na turystycznej mapie Bułgarii. Na terenie miasta zwiedzić można wiele zabytków, które pochodzą z przeróżnych okresów w dziejach miasta. Zwiedzimy tutaj zarówno zabytki pochodzące z czasów rzymskich, bizantyjskich czy też z okresu tureckiej dominacji nad państwem i miastem. Z Warną związana jest postać króla Polski i Węgier Władysława III Jagiellończyka. Ten młody król stracił życie w bitwie pod Warną. Bitwa miała miejsce 10. XI. 1444 roku. W miejscu, gdzie została rozegrana bitwa i gdzie zginął król, w 1935 roku zostało zbudowane Mauzoleum poświęcone pamięci Władysława Warneńczyka (taki przydomek został nadany królowi). Mauzoleum powstało na jednym ze znajdujących się w tym miejscu kurhanów grobowych, które są datowane na IV wiek przed naszą erą. Na środku kurhanu usypano kopiec, na którym został wzniesiony krzyż. Symboliczny grób władcy znajduje się w sarkofagu, nad którym umieszczony jest łaciński napis: „Vladislao Varnensi”. Mauzoleum znajduje się w pięknym parku w jednej z północno-zachodnich dzielnic Warny. Innym zabytkiem Warny jest górująca nad miastem Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy. Cerkiew znajduje się na placu Metropolita Simeon. Została zbudowana jako wotum wdzięczności za wyzwolenie z tureckiej okupacji. Zbudowano ją w wieku XIX.