Warty odwiedzenia grób Agamemnona

Jednym z najbardziej znanych zabytków Grecji jest grób Agamemnona. Grób Agamemnona znajduje się w Mykenach. Jego odkrycie jest zasługą tego samego człowieka, który odkrył ruiny mitycznej Troi, czyli Henryka Schliemanna. Henryk Schliemann dokonał swojego zadziwiającego odkrycia w 1874 roku. Grób Agamemnona jest udostępniony do zwiedzania. Prowadzi do niego wycięta w zboczu wzgórza aleja o długości 36 m. Aleja ta powstała z kamiennych, ogromnych bloków, które połączone zostały ze sobą bez użycia zaprawy. Komora grzebalna znajduje się wewnątrz. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo kto został w niej pochowany. Według ustaleń historyków raczej nie był to Agamemnon. Grób ten został tak nazwany w XIX wieku wkrótce po jego odkryciu. Do dziś nazwa ta nie została sprostowana. Podczas prac wykopaliskowych, które prowadził, Schliemann odkrył on nie tylko grób Agamemnona, ale także cały kompleks pałacowy Myken. Główne wejście do pałacu prowadzi tak zwaną Bramą Lwów. Od Bramy Lwów wiedzie stroma droga do pałacu. Jego najbardziej okazałym pomieszczeniem jest megaron, czyli sala tronowa w kształcie prostokąta. Nieopodal cytadeli, w 2003 roku zostało otwarte liczące ponad 2000 eksponatów muzeum. Zwiedzanie tego miejsce warto zacząć właśnie od wizyty w tym muzeum. Można w nim zobaczyć między innymi kopie znalezionych przez Schliemanna masek grobowych. Oryginały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Atenach.