Wiza nie jest konieczna

Wiza nie jest konieczna

Wiele osób wie o tym że wjeżdżając do Bułgarii nie jest potrzebna wiza. Jednak bardzo wiele osób nie wie o tym że paszport również nie jest potrzebny. Wystarczy wówczas tylko dowód osobisty. W przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia wówczas można w urzędzie ubiegać się o wydanie dowodu tymczasowego. Nie różni się on niczym od normalnego dowodu, tylko tym że jest wydawany na pięć lat. Każdy obywatel przyjeżdżający do Bułgarii może w niej pozostać do dziewięćdziesięciu dni. Nie ma potrzeby wówczas zgłaszania pobytu takiej osoby w urzędzie. Jednak każda osoba przebywająca na terenie Bułgarii musi się zameldować. Automatycznie każda osoba jest zameldowana w hotelu, motelu czy też kwaterze zaraz po przyjechania do Bułgarii. Osoby mają konieczność zameldowania się, niezameldowanie się bardzo często przy wyjeździe z Bułgarii skutkuje bardzo wysokimi karami. Czasami kary takie wynoszą nawet do 100 dolarów. Gdy okres braku zameldowania jest dużo dłuższy, czasami kary te mogą być kilkakrotnie większe nawet do 800 dolarów. Na terenie Bułgarii również jest całkowity zakaz handlowania przez polskich turystów. Jeżeli celnicy zauważą bardzo dużą ilość wwożonego towaru, turyści mogą spodziewać się również wysokich kar. Wywożąc z Bułgarii pamiątki, nie mogą mieć one wartości historycznej i ich zakup musi być potwierdzony rachunkiem.