Zdrowie i bezpieczeństwo turysty w Bułgarii

Zdrowie i bezpieczeństwo turysty w Bułgarii

Bułgaria nie należy do najbardziej niebezpiecznych krajów. Jednak tak jak wszędzie trzeba zwracać uwagę na bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Ważną informacją jest to że na terenie Bułgarii nie występują i nie występowały żadne groźne epidemie. Co za tym idzie nie ma niebezpieczeństwa trwałego zakażenia groźną chorobą. Jednak turysta przebywający na terenie Bułgarii musi mieć ważne ubezpieczenie w razie jakby coś się stało. Również jeżeli ubezpieczenie to obejmuje również Narodowy Fundusz Zdrowia osoba taka może wówczas udać się do lekarza w Bułgarii jeżeli będzie taka potrzeba. Jednak osoby które podróżują autem do Bułgarii muszą uważać na swoje bezpieczeństwo. Ostrzega się przed tym aby nie zostawiać bez opieki samochodu na niestrzeżonych parkingach, oraz na parkingach przy hotelach i motelach jeżeli również nie są strzeżone. Złotą zasada jest to aby nie zostawiać na wierzchu w samochodzie cennych przedmiotów i pieniędzy ponieważ mogą one zostać skradzione. Zawsze pozostając w samochodzie należy zamknąć pojazd od wewnątrz aby złodziej nie miał możliwości okradzenia nas i wartościowych rzeczy pozostawionych w pojeździe. Pieniądze należy wymieniać przed wyjazdem do Bułgarii. Natomiast jeżeli decydujemy się udać do kantoru w Bułgarii ważne aby ktoś z nami był. Głównie dla naszego bezpieczeństwa.