Chorwacja ważne informacje

Chorwacja ważne informacje

Osoba która decyduje się na pobyt w Chorwacji nie musi posiadać ważnej wizy jest to bardzo ważna informacja. Taka osób ma oczywiście prawo do przebywania na terenie Bułgarii jednak nie może być to pobyt dłuższy niż 90 dni. Oczywiście również każda osoba przebywająca na terenie Chorwacji musi być zameldowana. Prawidłowe meldunki to przede wszystkim te zrobione w Hotelu motelu lub kwaterze prywatnej. Natomiast jeżeli osoba przyjeżdża do rodziny w odwiedziny musi ona bowiem zameldować swój pobyt w urzędzie. Do Chorwacji można oczywiście wjechać na ważny dowód osobisty. W przypadku osób małoletnich potrzebny jest również paszport lub dowód osobisty tymczasowy. W przypadku dzieci które nie ukończyły 18 roku życia i wybierają się na wycieczkę bez opieki osoby dorosłej muszą mieć przy sobie kartkę która upoważnia daną osobę do opiekowania się dzieckiem. Takie upoważnienie powinno być sporządzone w języku chorwackim niemieckim lub angielskim. Najlepiej jakby było sporządzone w trzech językach. Będąc na terenie Chorwacji nie należy rozrabiać. Kary za złamanie przepisów są bardzo radykalne i surowe. Rząd może zarządzić według osoby oskarżonej pozostanie w kraju, również może zdecydować o zatrzymaniu dokumentów które zezwalają na opuszczenie kraju aby turysta nie mógł go opuścić. Są to informacje który powinien wiedzieć każdy turysta.