Europejska kolej

Kolej wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla wielu turystów. Można przemieszczać się na bardzo duże odległości, bez narażania się na wysokie koszty takich podróży. Poza tym w krajach wysoko rozwiniętych konkurencyjność kolei jest jeszcze większa, bowiem najnowsze pociągi pokonują ten sam odcinek drogi w czasie krótszym niż samochód. Problemy pojawiają się wtedy, gdy chcemy podróżować przez kilka krajów. Wtedy doliczane do każdego biletu na terenie danego kraju opłaty dodatkowe, znacząco podbijają końcową cenę podróży. Jednakże od dwudziestu ośmiu lat jest rozwiązanie na takie bolączki. Wymyślono tak zwany kolejowy bilet europejski. Jego idea polega na tym, że kupujemy taki bilet na określony odcinek nie drogi, a czasu. Drugim czynnikiem kształtującym w znacznej mierze koszt zakupu takiego udogodnienia, są kraje na których bilet ma obowiązywać. Należy bowiem wiedzieć, że Europa w tym systemie została podzielona na kilka stref. Dla przykładu Polska leży do tej samej grupy co Czechy, Słowacja i Węgry. Rozpoczynając taką podróż, należy przed jej rozpoczęciem najpierw wpisać do specjalnego blankietu cel podróży i czas jej rozpoczęcia. Dodatkowe koszty, które nie mieszczą się w standardowej opłacie, są wszelkiego rodzaju miejscówki i jakiekolwiek dogodności, znane z najwyższych klas w pociągach. Na dziś dzień z takiego rozwiązania rocznie korzysta kilka milionów pasażerów, dzięki czemu ich wydatki na takie podróże są o połowę niższe. W tym gronie mieści się sto tysięcy rodaków, którzy mogą dzięki temu bez przeszkód poznawać całą Europę.