Komunikacja i kary w Bułgarii

Komunikacja i kary w Bułgarii

Kary w Bułgarii są bardzo ostre. Należy przestrzegać ogólnie przyjętego prawa. Dotyczy to zarówno mieszkańców jak i turystów przebywających na terenie Bułgarii. Bardzo surowe są kary dla osób spożywających i rozprowadzających narkotyki i środki odurzające. W przypadku rozprowadzania narkotyków i środków odurzających jest to kara pozbawienia wolności od roku nawet do dziesięciu lat, do tego są bardzo wysokie grzywny. W przypadku spożywania narkotyków i środków odurzających kara taka jest znacznie większa. Wynosi ona często nawet od 3 lat do 15 jest to bardzo dużo. Również jest bezwzględny zakaz wwożenia narkotyków do kraju jak i ich wywożenia. Import i eksport również wiążą się z bardzo wysokimi karami i grzywnami dla osób dopuszczających się przestępstwa. Drugą ważną informacją dla turystów jest transport. Osoby które decydują się na podróż samochodem po Bułgarii, muszą bardzo uważać. Policja w Bułgarii i władze państwa ostrzegają że turysta podróżujący po Bułgarii nocą robi to tylko na własną odpowiedzialność. Bo to właśnie w nocy w Bułgarii na turystę czeka bardzo wiele niebezpieczeństw. Natomiast jeżeli osoby decydują się na podróż po Bułgarii na przykład samolotem, i potrzebują dostać się z punktu A do punktu B to najtańszą i najbezpieczniejszą formą transportu jest pociąg lub miejski autobus.