Najpopularniejszy obiekt Aten

Najpopularniejszy obiekt Aten

Chyba wszyscy turyści, którzy przybywają do Aten zaczynają zwiedzać to miasto od Akropolu. Pierwsze ślady osadnictwa, które odkryto na tym terenie pochodzą sprzed ponad 35000 lat przed naszą erą. Akropol był w swoim czasie centrum miasta, w trakcie prowadzonych na tym terenie prac archeologicznych odkryto wiele śladów kultury mykeńskiej. W VI wieku przed naszą erą teren Akropolu stał się miejscem kultu religijnego, dlatego wznoszono na nim jedynie budowle sakralne. Pierwszą świątynią, która została zbudowana na Akropolu była świątynia poświęcona bogini Atenie. Pallas-Atenie został poświęcony Partenon. Budowę Partenonu rozpoczęto w 447 roku przed naszą erą w stylu doryckim. Częścią Partenonu była cella z wykonanym ze złota i kości słoniowej posągiem Ateny Partenos. Posąg wykonał Fidiasz, mierzył on 11 m wysokości, a na jego wykonanie wykorzystano 1151 kilogramów złotej blachy. Posąg nie zachował się do naszych czasów, w Narodowym Muzeum Archeologicznym można dziś jedynie oglądać jego replikę. Świątynia Ateny została zamknięta w V wieku naszej ery. W VI wieku, za panowania cesarza Justyniana Wielkiego, przekształcona została w kościół Mądrości Bożej. W tym czasie została do niej dobudowana absyda. W XVII wieku Partenon został zniszczony, częściowa rekonstrukcja została przeprowadzona dopiero na początku XX wieku. Dalsze prace rekonstrukcyjne na Partenonie trwają do dnia dzisiejszego.