O Starej Płaninie

O Starej Płaninie

Jeśli rozmawiamy o Bułgarii i tym jaki jest to piękny kraj z pewnością należy chociaż w kilku słowach wspomnieć o Starej Płaninie. Jest to pasmo górskie, które znajduje się na Półwyspie Bałkańskim. Jego przeważająca część znajduje się właśnie na terytorium Bułgarii. Najwyższym szczytem tego pięknego pasma jest góra Botew. Wznosi się ona na wysokość 2376 metrów nad poziomem morza. Jeszcze przed rokiem 1950 szczyt ten nazywany był Jumrukczał. Obecna nazwa pojawiła się dopiero w roku 1950. Została nadana na część Christo Botewa, który jest uwielbianym poetą bułgarskim. Na szczycie góry znajduje się stacja meteorologiczna, która dostarcza wielu cennych informacji pogodowych. Stara Płanina dzieli się na kilka części. Wyróżnia się więc część zachodnią, środkową oraz część wschodnią. Żadna z wydzielonych części Starej Płaniny nie zyskała odrębnej nazwy. Stara Płanina słynie także z licznie znajdujących się na jej terenie przełęczy. Jedną z najbardziej znanych jest Przełęcz Szipka, która znajduje się na wysokości 1150 metrów nad poziomem morza. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przełęcz ta znalazła się na terenie znajdującego się tutaj parku narodowego. Wśród popularnych szczytów Starej Płaniny znajduje się Midżur, który wznosi się na wysokość 2169 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższe wzniesienie w zachodniej części pasma. Swoim charakterem góra ta przywodzi na myśl znajdujące się w Tatrach Czerwone Wierchy.