O stolicy kraju

O stolicy kraju

Stolica Bułgarii, Sofia, jest jednym z najstarszych miast w Europie. Miasto położone jest praktycznie w środku Półwyspu Bałkańskiego, na skrzyżowaniu szlaków, które łączą Europę z Bliskim Wschodem. Sofia położona jest nad trzema dopływami rzeki Iskyr, na wysokości od 530 do 625 m nad poziomem morza. Od strony południowej nad miastem wznosi się masyw Witosza, od strony północnej miasto otoczone jest pasmem Starej Płaniny, od wschodu otacza je Sredna Gora, zaś od zachodu wzgórza Czepyn, Wiskjar i Lulin. Stolicą Bułgarii Sofia została w roku 1878. Ślady bogatej historii miasta możemy odnaleźć w jej zabytkach. W centrum miasta znajduje się zespół architektoniczny, którego częścią jest pochodząca z IV wieku rotunda świętego Jerzego. Rotunda świętego Jerzego była pierwotnie prawdopodobnie budynkiem łaźni, a dopiero wraz z pojawieniem się religii chrześcijańskiej została zamieniona w świątynię, a z kolei później w meczet. Rotundę można zwiedzać. Przez 500 lat w Sofii panowali Turcy. W okresie ich panowania wzniesiono w mieście 15 meczetów, z których zachowały się jedynie 3. Jednym z nich jest meczet Bujuk Dżami. Meczet ten jest dzisiaj siedzibą Muzeum Archeologicznego. Nazwa miasta pochodzi od bazyliki świętej Zofii, która jest główną świątynią chrześcijańską w mieście. Wielokrotnie niszczona zachowała się do dnia dzisiejszego, niestety, nie zachował się jej pierwotny wystrój wnętrza.