Piramidy ozdobą wioski Güímar

Piramidy ozdobą wioski Güímar

Na wschodnim wybrzeżu Teneryfy znajduje się miasto Güímar. Miasto to nie jest może wielkie, ale bardzo znane. Głównym tego powodem są piramidy, na które można się tam natknąć. Piramidy te podobne są do tych, które budowali Majowie oraz Aztekowie. Początkowo ludzie myśleli, że nie są to żadne piramidy, a sterty kamieni odrzucone na jedno miejsce przez rolników pracujących na polach. W 1991 roku pewien odkrywca udowodnił, że nie są to tylko sterty kamieni, ale właśnie piramidy. Piramidy bowiem nie zostały zbudowane z kamieni, ale ze skał wulkanicznych. Poza tymi ziemia pod nimi była wyrównana – tak jakby ktoś przygotowywał teren do budowy. Dodatkowym aspektem, który jeszcze bardziej przemówił za tezą stawianą przez odkrywcę, było to, że kamienie znajdujące się na bokach piramidy były szlifowane, tak by jej zakończenia miały bardziej owalne i nie ostre kształty. Jednej rzeczy nie udało się ustalić, ani temu odkrywcy, ani także innym, którzy później badali te piramidy. Nikt nie odpowiedział na pytanie – kto wybudował te obiekty w miasteczku. Najnowsze badania wykazują, że piramidy nie zostały wybudowane dawno. Pochodzą prawdopodobnie z XIX wieku. Ciekawostką jest fakt, że z największej piramidy można obejrzeć podwójny zachód słońca. Słońce najpierw zachodzi, a później znów się wznosi, by na sam koniec ostatecznie schować się za horyzontem. Na piramidzie tej zbudowana została platforma widokowa.